Najkompletniejsza gama wałów do maszyn uprawowychRolmako jako doświadczony producent urządzeń uprawowych doskonale zdaje sobie sprawę z tego przed jak trudnym i wymagającym wyborem stają nasi Klienci w momencie podejmowania decyzji o wyborze odpowiedniego wału doprawiającego. Jako praktycy wzbogaceni o wymianę doświadczeń z naszymi odbiorcami z całego świata jesteśmy świadomi jak różne potrafią być warunki glebowe w dwóch sąsiadujących krajach, a niekiedy nawet w obrębie jednego gospodarstwa rolnego.

Właściwy wał doprawiający to efektywniejszy przebieg uprawyDobór odpowiedniego wału doprawiającego może być kluczowym czynnikiem decydującym o tym czy użytkownik danego urządzenia uprawowego będzie zadowolony z jego pracy czy nie. Nawet najlepsza maszyna nie będzie osiągała pełnej wydajności ani wykorzystywała drzemiącego w niej potencjału jeśli wybrany wał tylny nie będzie odpowiadał specyfice gleby i klimatu w jakim pracuje. Oczywiście, można by do każdego urządzenia mieć kilka różnych typów wałów i używać ich stosownie do panujących warunków i typów ziemi, ale byłoby to rozwiązanie bardzo kosztowne i generujące dodatkową pracę związaną z wymianą wałów. Poniższe informacje mają na celu pomóc naszym Klientom wybrać optymalne rozwiązanie pod kątem oczekiwanego rezultatu pracy dla określonych warunków glebowych.


Wały różnią się budową oraz osiąganym wynikiem uprawowymW zależności od budowy wału może on zagęszczać ziemię w głębszych lub płytszych warstwach profilu glebowego. Narzędzie może uprawiać całą jej powierzchnię bądź pracować pasowo czy też spełniać dodatkową rolę docinając resztki roślin. Niestety nie ma uniwersalnego wału, który pracował by idealnie, niezależnie od zwięzłości gleby i warunków pogodowych. Dlatego Rolmako wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów i posiada najbardziej kompletną na rynku gamę wałów doprawiających. Tak szeroka oferta jest efektem wielu lat dystrybucji i zbierania doświadczeń w najróżniejszych regionach świata. Poniżej każdy z dostępnych wałów uprawowych został opisany oraz przeanalizowany pod kątem danych technicznych (średnica i waga), przydatności do pracy w określonych warunkach glebowych oraz pod kątem założonego efektu uprawy.


Kompatybilność z maszynami uprawowymi RolmakoRolmako to producent maszyn rolniczych, który zapewnia bardzo szeroką gamę maszyn uprawowych jak i wałów do nich. Możliwości kombinacji modeli urządzeń z różnymi typami wałów do nich są duże. Zdarzają się jednak sytuacje, w których montaż danego wału doprawiającego do określonego modelu maszyny uprawowej nie jest możliwy. Dzieje się tak ze względu na: ograniczenia konstrukcyjne, względy bezpieczeństwa lub po prostu producent nie zaleca i nie gwarantuje efektów uprawowych niektórych kombinacji. Poniżej w tabeli znajdziecie Państwo informację jakie wały można zamontować do określonych modeli maszyn uprawowych. Obecność kropki w wyznaczonym polu oznacza możliwość wyprodukowania urządzenia z określonym wałem dogniatającym.


Wał strunowy rurowyWały rurowe łączą w sobie efektywną uprawę z niską wagą. Są one dostępne w średnicach 500 mm (10 rur poprzecznych) oraz 600 mm (12 rur poprzecznych). Wały o większej średnicy zapewniają lepszą nośność głównego narzędzia uprawowego oraz poprawiają efekt kruszenia. Wały rurowe stanowią prostą i niedrogą propozycję dla kontrolowania głębokości pracy narzędzia uprawowego oraz zagęszczania gleby. Struktura zagęszczenia układa się pasami poprzecznymi do kierunku jazdy. Ten lekki wał idealnie układa się na powierzchni pola zapewniając dobre podparcie oraz równomierną pracę maszyny uprawowej. Jego wszechstronność pozwala na wykonywanie działań kruszących i wyrównujących na glebach lekkich i średnich. W praktyce w kombinacjach uprawowych na ziemiach lekkich polecamy wybór wałów rurowych o większej średnicy np. 600 mm.

Wał strunowy z listwami prostymi lub uzębionymiWały strunowe pod względem konstrukcji bardzo przypominają wały rurowe. Okrągłe elementy poprzeczne zostały tutaj zastąpione gładkimi lub ząbkowanymi płaskownikami. Wały tego typu dobrze sprawdzają się na potrzeby płytkiego zagęszczenia oraz kruszenia brył na glebach ciężkich. Odpowiedni również do ziem lekkich, bardzo dobrze wyrównuje powierzchnię pola i ułatwia przygotowanie gleby do siewu. Podobnie jak w wale rurowym jego poprzeczna struktura zapewnia dużą stabilność i bardzo dobrze wspomaga utrzymywanie zadanej głębokości roboczej. Użycie wału strunowego może przynieść wiele korzyści w uprawie roli, takich jak poprawa struktury gleby, zapobieganie erozji, poprawa retencji wody oraz lepsze warunki dla kiełkowania nasion. Jest to wszechstronne narzędzie, które znajduje zastosowanie w różnych rodzajach upraw, takich jak uprawa zbóż, warzyw, owoców czy traw. Wał listwowy jest stosowany zarówno w rolnictwie konwencjonalnym, jak i ekologicznym.

Wał zębaty PackerZębowy wał ugniatający Packer (dostępny w średnicach 460 mm, 550 mm oraz 650 mm) składa się z pełnej rury centralnej, która jest wyposażona w szereg zębów wykonanych z metalu dzięki czemu przeprowadza spulchnienie gleby na całej szerokości roboczej. Elementy zębate są umieszczone równomiernie wzdłuż wału. Podczas pracy wał Packer działa na kilka sposobów. Ostre elementy penetrują glebę rozdrabniając jej zbitą strukturę i tworzą drobne grudki. Takie działanie pomaga poprawić przewiewność ziemi oraz ułatwia systemowi korzennemu roślin jej penetrację. Wał Packer pozwala na wyrównanie struktury na powierzchni gleby. Dzięki temu powierzchnia pola jest bardziej równa, co ułatwia równomierne sianie lub sadzenie roślin. Działanie wału Packer pomaga w lepszym kontakcie nasion z glebą oraz minimalizuje utratę wilgoci. Drobne grudki ziemi utworzone przez wał Packer działają jak naturalna warstwa izolacyjna, która pomaga w zatrzymaniu wilgoci w glebie. Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza na obszarach o niskiej wilgotności. Regulowane skrobaki pozwalają osiągnąć efektywną, ciągłą pracę nawet przy dużej ilości resztek roślinnych. Końcówki skrobaków są standardowo wykonane ze stali HARDOX, co gwarantuje długą żywotność, nawet w najcięższych warunkach pracy. Optymalne warunki pracy dla wału to gleby średnio-ciężkie oraz ciężkie, gdzie zębaty wał Packer charakteryzuje się dobrą nośnością i dobrym efektem samonapędzania. Nie zalecamy wyboru wału na ziemi lekkie, gdzie w warunkach podwyższonej wilgotności wał ma tendencję do zapychania się.

Wał rurowo-pierścieniowyWał rurowo-pierścieniowy ma strukturę wału rurowego o średnicy 450 mm, gdzie poprzeczne rury przedzielone są prostopadle, równomiernie rozmieszczonymi pierścieniami. Model ten łączy w sobie zalety wału rurowego oraz pierścieniowego. Struktura zagęszczenia układa się poprzecznie do kierunku jazdy, jednak pierścienie tworzą dodatkowy efekt uprawy ukierunkowanej pasowo, co znacznie poprawia efekt podsiąkania wód gruntowych. Wał ten idealnie układa się na powierzchni pola zapewniając dobrą nośność oraz równomierną głębokość pracy maszyny uprawowej. Jego wszechstronność pozwala na wykonywanie działań kruszących i wyrównujących na glebach lekkich i średnich.Wał CrosskillWał Crosskill to składający się z żeliwnych elementów układ pierścieni stosowany do uprawy gleby. Każdy z pierścieni pracuje niezależnie i posiada specjalnie skonstruowany skrobak. Konstrukcja taka sprzyja wydajnej, nieprzerwanej pracy. Pierścienie wału Crosskill są pokryte licznie rozmieszczonymi płaskimi, krótkimi ramionami, które wchodzą w interakcję z glebą podczas przetwarzania jej, co pozwala na rozdrobnienie ziemi, a także na doskonałe przygotowanie jej do siewu lub sadzenia. W praktyce drobne elementy pierścienia Crosskill penetrują glebę, dzięki czemu następuje jej rozluźnienie i rozdrobnienie. To pomaga poprawić strukturę ziemi oraz ułatwia ukierunkowanie rozwoju korzeni roślin. Pierścień Crosskill pomaga zniwelować grudki gleby powstałe po orce, co umożliwia równomierne rozłożenie nasion podczas siewu. Znaczne rozdrobnienie ziemi ułatwia kiełkowanie nasion oraz rozwój młodych korzeni, co przekłada się na lepszy start dla upraw. Dzięki „odnóżom” na pierścieniach zwiększa się powierzchnia kontaktu między glebą a wałem, co przyczynia się do lepszego wchłaniania wilgoci. Wał Crosskill jest głównie używany do przygotowania ziemi pod siew lub sadzenie, ponieważ tworzy równą i dobrze przygotowaną powierzchnię gruzełkowatą. Wał Crosskill może mieć różne rozmiary i konfiguracje, Rolmako oferuje pierścień Crosskill o średnicy 400 mm oraz 500 mm. Wariant 400 mm jest również dostępny w układzie Tandem, co zmniejsza podatność na zapychanie kamieniami czy resztkami masy pożniwnej. Wał ten nie jest zalecany do użycia w warunkach znacznego zakamienienia oraz podmokłych.


Wał pierścieniowy V-ringWał V-ring, nazywany też daszkowym lub kątownikowym dostępny jest w dwóch średnicach: 540 mm oraz 600 mm. Stosowany jest przede wszystkim na glebach mało zakamienionych, średnich i ciężkich, gdzie bardzo skutecznie rozdrabnia bryły. Dzięki ostremu, kątowemu profilowi charakteryzuje się dobrym efektem cięcia i kruszenia. Rozstawione jednakowo na rurze pierścienie o dużej średnicy zapewniają pasowe zagęszczenie gleby. Każdy pierścień posiada na sobie wspawane 4 płytki tzw. "zabieraki" wspomagające jego toczenie w warunkach ziem lekkich i piaszczystych. Wał daszkowy charakteryzuje się dobrym efektem zagęszczenia głębszej warstwy, co skutkuje poprawą warunków podsiąkania wód jak i zadowalającym wynikiem kruszenia brył na powierzchni gleby. Każdy z pierścieni odseparowany jest skrobakiem, który można zależnie od potrzeb zdemontować lub pozostawić w użyciu. Opcjonalnie dostępny jest system skrobaków sprężynowych tzw. EasyClean, które dają możliwość regulacji kąta natarcia, czyszczą przestrzenie pomiędzy poszczególnymi pierścieniami i dodatkowo rozbijają ewentualne pozostałe grudki.


Wał pierścieniowy U-ringWał U-Ring (nazywany też C-Ring) o średnicy 540 mm polecany jest do stosowania szczególnie tam, gdzie liczy się nośność, przepustowość gleby między elementami wału oraz dobry efekt wyrównania. Otwarty profil U ma za zadanie wypełnić się ziemią, co minimalizuje zużycie pierścienia, a w efekcie delikatnie zagęszcza glebę pasowo poprzez kontakt na linii gleba-gleba. Zagęszczanie odbywa się głównie w warstwie wierzchniej, przy profilu U nie występuje wyraźny efekt głębokiej uprawy. Wał o profilu U szczególnie dobrze radzi sobie na glebach lekkich. Dzięki swojej konstrukcji jest stosunkowo lekki i ulega jedynie marginalnemu zużyciu. Każdy z pierścieni odseparowany jest sprężynującym skrobakiem EasyClean, który daje możliwość regulacji kąta natarcia, czyści przestrzenie pomiędzy poszczególnymi pierścieniami i dodatkowo rozbija ewentualne pozostałe grudki ziemi.


Wał pierścieniowy T-ringWał T-ring zapewnia optymalne rozdrobnienie gleby gliniastej lub zbrylonej. Sprawdzi się również na iłach, a jego działanie nacinające słomę sprzyja jej rozkładowi. Struktura i efekt pracy wału T-ring bardzo mocno przypomina specyfikę pracy wału daszkowego V-ring. W wale T-ring zamiast odwróconego kątownika występuje pierścień w kształcie odwróconej o 180 stopni litery "T". Taka struktura pierścienia pozwala jeszcze bardziej agresywnie ciąć i rozgniatać bryły pozostawione na powierzchni pola. Opcjonalnie dostępny jest system skrobaków sprężynowych tzw. EasyClean, który daje możliwość regulacji kąta natarcia, czyści przestrzenie pomiędzy poszczególnymi pierścieniami i dodatkowo rozbija ewentualne pozostałe grudki.


Wał sprężynowyWał sprężynowy dostępny jest w średnicach 470 mm oraz 550 mm. Składa się z elastycznych obręczy umieszczonych pasowo na osi centralnej, które wykonano z wysokogatunkowej stali sprężystej dodatkowo zahartowanej powierzchniowo, co zwiększa ich żywotność. Wał sprężynowy charakteryzują doskonałe właściwości samoczyszczące, dzieje się tak dzięki drgającym elementom sprężystym oraz gładkiej powierzchni styku elementów roboczych z glebą. Wał bardzo dobrze zagęszcza ziemię w głębokich warstwach dzięki specjalnemu ukształtowaniu pierścienia. Nie bez znaczenia jest też efekt mieszania resztek, na który również pozytywny wpływ ma wibrująca charakterystyka obręczy. Wał sprężynowy sprzyja wytwarzaniu drobnej gruzełkowatej gleby na całej powierzchni uprawy oraz znakomicie wyrównuje powierzchnię pola. Szerokie obręcze sprężyn zapewniają również odpowiednią dla ciężkich maszyn nośność. Wał zalecamy na gleby ciężkie, wilgotne i gliniaste. Standardowo wał sprężynowy nie posiada dodatkowych elementów czyszczących, ale można go doposażyć w włókę czyszczącą EasyClean.


Wał gumowyWał gumowy Rolmako dostępny jest w dwóch średnicach 500 mm oraz 700 mm. Tworzą go gumowe obręcze odseparowane dystansami, które pozwalają uprawiać glebę pasami oraz zapobiegają zaklejaniu wału. Wał gumowy radzi sobie poprawnie w większości warunków, spełni swoje zadanie zarówno w suchych jak i mokrych glebach. Wał ten pozostawia optymalnie zagęszczone pasy. Przestrzenie między pierścieniami są w tym samym czasie spulchnione, co pozwala na oddychanie gleby. Przemyślany rozstaw pierścieni tworzy na polu optymalne warunki do siewu zbóż. Obszar wysiewu jest zagęszczony pasowo, a między pasami zostaje rozluźniona gleba, w którą wsiąka znacząca część opadów. Specyfika gumy z jakiej są wykonane obręcze oraz specjalne, regulowane skrobaki wału pozwalają na eliminację negatywnego efektu zapychania się wału niezależnie od prędkości roboczej.


Wał z pierścieni stalowychWał z pierścieni stalowych to wał zbudowany z zamkniętych, zespawanych ze sobą par talerzy, które dodatkowo są zaostrzone na krańcach. Zagęszcza on glebę pasowo. Wał ten dostępny jest w średnicy 600 mm i jest bardzo ciężki. Jego struktura umożliwia zagęszczanie gleby na większych głębokościach. Wał doskonale kruszy bryły ziemi, a jego znaczny ciężar wciska obecne na powierzchni pola kamienie w glebę. Nadaje się do pracy na ziemiach ciężkich i kamienistych charakteryzujących się dużą zawartością materii organicznej. Na glebach ilastych doskonale sprawdzi się do przygotowania pola pod siew. Poprawia warunki wymiany wodno-gazowej w ziemi i przyspiesza jej osuszanie. Gładka struktura wału przeciwdziała oklejaniu się glebą oraz resztkami pożniwnymi. Wał ten dodatkowo posiada specjalnie skonstruowane, regulowane skrobaki czyszczące, które zapobiegają zapychaniu.


Wał spiralnyWał spiralny dostępny jest w średnicy 455 mm. Charakteryzuje się wysoką zdolnością do utwardzania, wyrównywania i konsolidacji podłoża siewnego. Pomaga w zatrzymywaniu wilgoci w glebie i poprawia kiełkowanie. Wytwarza równomiernie utwardzone podłoże do siewu, które zapewnia stałą głębokość umieszczania nasion. Powierzchnia ubitej gleby ma strukturę jodełki, pozostaje otwarta i krucha, ale nie jest zbyt cienka, aby paść ofiarą erozji wodnej i wietrznej. W suchych warunkach, niezależnie od rodzaju gleby, przy minimalnym zapotrzebowaniu na moc wał przygotowuje doskonałe podłoże do siewu. Sprawdzi się również na mokrej nawierzchni oraz na polach z dużą ilością skał. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu materiału o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Daje to znacznie większą wytrzymałość na rozciąganie oraz większą granicę plastyczności (miara zdolności zwojów do powrotu do pierwotnego kształtu pod wpływem siły) w porównaniu ze stalą miękką.


Wał Twin DiscWał Twin Disc został zaprojektowany do pracy za głęboszem. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają na użycie go za maszyną wyposażoną w sprzęg do maszyny uprawowej lub na przednim układzie zawieszenia ciągnika. Wał składa się z dwóch rzędów talerzy falistych o średnicy 470 mm. Tworzy idealne dopełnienie uprawy w połączeniu z głęboszami, może również wspomagać pracę bron talerzowych. Współpraca z bronami talerzowymi i głęboszami na ściernisku znacząco poprawia efekt końcowy na uprawianym polu. Specjalny kształt talerzy zapewnia rozdrabnianie brył, miesza z glebą resztki pożniwne i bardzo dobrze wyrównuje powierzchnię terenu. Zazębiający się układ talerzy falistych powoduje bardzo dobry efekt samooczyszczania.


Wał oponowyWał oponowy o średnicy 600 mm bazuje na ogumieniu o rozmiarze 195/65-15R. Oprócz funkcji uprawowej może być zastosowany jako oś transportowa pozwalająca maszynie uprawowej tworzyć kompaktową konstrukcję półzawieszaną, która nie wymaga dużej mocy ciągnika. Wał oponowy dzięki dużej średnicy i doskonałym właściwościom tocznym swobodnie pracuje na luźnej glebie dbając o odpowiednie, równomierne i głębokie ugniatanie ziemi pod siew. Solidne koła o bieżniku ciągnikowym są niewrażliwe na zakamienione warunki, umożliwiają również bezproblemową pracę w warunkach wilgotnych. Głównym celem pracy wału oponowego jest zagęszczenie gleby poprawiające podsiąkanie wody. Zapewnia on też bardzo dobrą nośność urządzenia uprawowego.


Tandem wał rurowy plus strunowyTandem wał rurowy plus strunowy stanowi kombinację zalet oraz charakterystyki wałów rurowego oraz wału strunowego. Zagęszcza on glebę poprzecznie zapewniając jeszcze lepszą nośność i efekt kruszenia brył niż każdy z poszczególnych wałów składowych osobno. Przedni wał rurowy ma za zadanie zagęścić ziemię powierzchniowo, natomiast podążający za nim wał strunowy ma za zadanie pociąć i rozbić pozostawione bryły oraz grudki. Dodatkowo wały tandemowe charakteryzują się lepszym efektem niwelowania powierzchni uprawy, co jest możliwe dzięki specjalnemu systemowi wahadełek przy belkach montażowych wałów. System ten umożliwia bardziej precyzyjne kopiowanie ukształtowania terenu i dopasowywania się do niego, co eliminuje efekt powstawania górek i dołów na polu po przejeździe maszyny. System ten dodatkowo sprzyja uwalnianiu się nadmiaru gleby oraz resztek pożniwnych, co przeciwdziała zapychaniu się wałów.


Tandem wał rurowyTandem wał rurowy to konstrukcja, w której dwa wały rurowe o średnicy 400 mm podążają jeden za drugim. W swoim zastosowaniu i przeznaczeniu wał ten jest niemal bliźniaczy do zwykłego, pojedynczego wału rurowego jednak efekt jego pracy jest podwójnie widoczny. Doprawia on glebę poprzecznie zapewniając jeszcze lepszą nośność maszyny i efekt zagęszczenia powierzchniowego niż wersja pojedyncza. Dodatkowo wały tandemowe charakteryzują się lepszym efektem niwelowania powierzchni uprawy, co jest możliwe dzięki specjalnemu systemowi wahadełek przy belkach montażowych wałów. System ten umożliwia bardziej precyzyjne kopiowanie ukształtowania terenu i dopasowywania się do niego, co eliminuje efekt powstawania górek i dołów na polu po przejeździe maszyny. Narzędzie to dodatkowo sprzyja uwalnianiu się nadmiaru gleby oraz resztek pożniwnych, co przeciwdziała jego zapychaniu się.


Tandem wał U-ringTandem wał U-ring to konstrukcja, w której dwa wały pierścieniowe U-ring o średnicy 540 mm umieszczone są jeden za drugim w taki sposób, że pierścienie obu wałów "zazębiają się" dzięki czemu wzajemnie oczyszczają się z nadmiaru gleby i resztek pożniwnych. Zapobiega to też dostawaniu się kamieni pomiędzy pierścienie. Istnieje możliwość regulacji wielkości odstępów pomiędzy rzędami wałów. W swoim zastosowaniu i przeznaczeniu narzędzie to jest niemal bliźniacze do zwykłego, pojedynczego wału U-ring, jednak efekt jego pracy jest podwójnie widoczny. Wał doprawia glebę pasowo zapewniając jeszcze lepszą nośność maszyny i efekt zagęszczenia powierzchniowego niż wersja pojedyncza. Dodatkowo wały tandemowe charakteryzują się lepszym efektem niwelowania powierzchni uprawy, co jest możliwe dzięki specjalnemu systemowi wahadełek przy belkach montażowych wałów. System ten umożliwia bardziej precyzyjne kopiowanie ukształtowania terenu i dopasowywania się do niego co eliminuje efekt powstawania górek i dołów na polu po przejeździe maszyny. Narzędzie to dodatkowo sprzyja uwalnianiu się nadmiaru gleby oraz resztek pożniwnych, co przeciwdziała jego zapychaniu się. Wał ten zalecany jest na wszystkie typy ziem oraz warunki. Jest to jeden z najbardziej uniwersalnych narzędzi doprawiających. Szczególnie zalecany do maszyn półzawieszanych z osią jezdną umiejscowioną przed wałem.


Tandem wał V-ringTandem wał V-ring to konstrukcja, w której dwa wały z kątownika V-ring o średnicy 600 mm umieszczone są jeden za drugim w taki sposób, że pierścienie obu wałów "zazębiają się" dzięki czemu wzajemnie oczyszczają się z nadmiaru gleby i resztek pożniwnych. Zapobiega to też dostawaniu się kamieni pomiędzy pierścienie. Istnieje możliwość regulacji wielkości odstępów pomiędzy rzędami wałów. W swoim zastosowaniu i przeznaczeniu wał ten jest niemal bliźniaczy do zwykłego, pojedynczego wału V-ring, jednak efekt jego pracy jest podwójnie widoczny. Doprawia on glebę pasowo zapewniając jeszcze lepszą nośność maszyny i efekt zagęszczenia w głębszej warstwie niż wersja pojedyncza. Dodatkowo wały tandemowe charakteryzują się lepszym efektem niwelowania powierzchni uprawy co jest możliwe dzięki specjalnemu systemowi wahadełek przy belkach montażowych. System ten umożliwia bardziej precyzyjne kopiowanie ukształtowania terenu i dopasowywania się do niego, co eliminuje efekt powstawania górek i dołów na polu po przejeździe maszyny. Narzędzie to dodatkowo sprzyja uwalnianiu się nadmiaru gleby oraz resztek pożniwnych, co przeciwdziała jego zapychaniu się. Zalecany jest na średnie i ciężkie typy ziem, gdzie nie mamy do czynienia z dużą ilością kamieni. Jest to jeden z najbardziej uniwersalnych narzędzi doprawiających. Szczególnie zalecany do maszyn półzawieszanych z osią jezdną umiejscowioną przed wałem.


Wał pryzmatyczny ORIONWał pryzmatyczny ORION znajduje zastosowanie głównie w uprawie przedsiewnej. Pierścienie mają średnicę 500 mm, podczas pracy wzajemnie się oczyszczają. Kształt wypustek na pierścieniu zapobiega przyklejaniu się ziemi, a sam żeliwny wał należy do najcięższych, co wpływa na doskonałe spulchnianie gleby przed siew. Zaostrzone zęby wypracowują znakomite podłoże dla rozwoju nasion i podsiąkania wody. Podczas wałowania przed siewem użytkownik otrzymuje optymalną, podatną na chłonięcie wody glebę. Drobna ziemia znajduje się w warstwie siewnej, a bryłki pozostają na wierzchu, co chroni nasiona przed zwiewaniem, erozją, uszkodzeniem oraz przegrzaniem. Oprócz tego wał ORION znajduje zastosowanie przy pielęgnacji łąk i użytków zielonych, pozwala na walkę z omacnicą prosowianką. Jest on idealny również do wysiewu nasion wczesną wiosną, przywracania integralności gleby i stymulowania krzewienia. Pracując na ściernisku wał pobudza samosiewy rzepaku i chwastów do kiełkowania.


Wał kolczastyPodwójny wał kolczasty o średnicy 560 mm to konstrukcja, gdzie na dwóch położonych do siebie równolegle, grubych rurach zostały umieszczone w równomiernym rozkładzie specjalne kolce, które są rozmieszczone tak, aby mijały się zapewniając sobie wzajemne czyszczenie oraz swobodny przepływ masy organicznej, gleby oraz kamieni. Wał dostępny jest również z kolcami odkuwanymi, wykonanymi z wysokogatunkowej stali. Istnieje możliwość regulacji różnicy poziomów pomiędzy dwoma wałami. Zalecany jest do ziem ciężkich i średnich, gdzie konieczne jest rozbicie brył w celu przygotowania pola do siewu. Wał kolczasty skutecznie rozdrabnia glebę oraz zalegające resztki roślinne, pozwala utrzymać jej wysoką żyzność, wspomaga on również warunki powietrzno-wodne gleby, które zapewniają lepszy rozwój korzenia. Wał ten szczególnie zaleca się stosować przy głęboszowaniu lub pracy pługiem dłutowym.


Wał mulczującyMaszyna z wałem mulczującym jest odpowiednio skonfigurowana do upraw pożniwnych. Ma zastosowanie w uprawie ścierniska jako wał dodatkowy współpracujący z drugim wałem tylnym w układzie tandem. Jego konstrukcja, średnica 500 mm oraz zęby tworzące na osi 4 spiralne rzędy wszystko to przekłada się na bardzo dobry efekt mieszania resztek pożniwnych. Rozdrabnia resztki roślinne pozostawiając spulchnioną powierzchnię gleby. Wał przeznaczony jest do upraw tj. rzepak, zboża, a przede wszystkim kukurydza i przygotowania ziemi do siewu w mulcz. Głębokość pracy wału ustawia się niezależnie w stosunku do wału znajdującego się za nim. Nastawy odbywają się szybko, dokładnie i bezstopniowo za pomocą korby. Wał ten bardzo agresywnie miesza glebę za słomą w głębszych warstwach ziemi, rozdrabnia grudy zachowując glebę w takiej jakości jak po przygotowaniu przed siewem. Wał mulczujący dzięki dużej ilości zębów oraz ich spiralnemu ułożeniu swoją wydajnością i jakością pracy nie odbiega od wałów pracujących w tandemie. Pojedynczy wał mulczujący firmy Rolmako działa wydajniej niż większość wałów podwójnych.
Pozostałe wały uprawowe stosowane jako główne narzędzie uprawoweWał CambridgeWały Cambridge mogą mieć średnice 530 mm lub 600 mm. Przeznaczone są one do dodatkowej uprawy gleby przed siewem zwłaszcza w trudnych do uprawy suchych warunkach. Wały Cambridge są wykorzystywane do wyrównywania powierzchni, kruszenia brył oraz do przywracania kapilarności ziemi. Mogą być również stosowane posiewnie. W ten sposób wykonana uprawa zwiększa regularność wschodów oraz przyspiesza wegetację. Wyrównanie pola i rozbicie brył, polepszenie kontaktu nasion z glebą wpływa w znaczący sposób na równomierność wschodów, zatrzymanie wilgoci, redukcja erozji gleby, polepszenie jej struktury. Wały można z powodzeniem stosować też i do uprawy pożniwnej w celu przyspieszenia procesu rozkładu słomy i resztek roślinnych oraz kiełkowania osypanych nasion, w tym nasion chwastów. Stosowane są także na użytkach zielonych.


Wał CampbellWał typu Campbell przeznaczony jest do uprawy przedsiewnej. Standardowo wyposażony jest w koła żeliwne o średnicy 700 mm, opcjonalnie większe. Duża masa, średnica oraz kąt cięcia obręczy pozwala szczególnie na glebach ciężkich uzyskać bardzo dobre efekty w postaci rozbrylania oraz zagęszczania wierzchnich jej warstw. Takie działanie pozwala na uzyskanie lepszych wyników wschodów oraz zmniejsza odparowywanie wody z ziemi. Wał Campbell składa się z wąskich gładkich pierścieni osadzonych w odstępach kilkunastocentymetrowych na osi, które pod własnym ciężarem zagłębiają się w spulchnioną rolę i dociskają głębsze, mniej pokruszone warstwy skiby do podglebia, bez ugniatania warstwy wierzchniej. Campbell działa wgłębnie przyspieszając osiadanie gleby po orce lub po przyoraniu zielonej masy. Zaletą tego wału jest to, że nie wymaga on dużej siły uciągu. Ten zabieg znacznie przyspiesza moment siewu i pozwala polepszyć jakość i kondycję wielu upraw polowych.


Wał nożowyWał nożowy to konstrukcja, którą można zastosować w układzie tandem w maszynie ProCut i TurboCut lub pojedynczym jako dodatkowa przednia sekcja maszyny uprawowej. Składa się z rotora tnącego o średnicy 375 mm. Narzędzie to zostało specjalnie opracowane z myślą o ścierniskach po zbiorach rzepaku, soi, słonecznika, kukurydzy i kiszonki z kukurydzy oraz do rozdrabniania upraw okrywowych oraz poplonowych. Stosowane przez Rolmako noże są dwustronne, dzięki czemu na jednym komplecie elementów roboczych można uprawić dwukrotnie większą powierzchnię. Istnieje też możliwość wyboru noży o strukturze spiralnej, które w specyficznych warunkach zapewniają jeszcze lepszy efekt krojenia oraz mieszania tzw. cięcie krzyżowe. Zadaniem wału nożowego jest zapewnienie dodatkowego tworzenia struktury gruzełkowatej (kruszenie) zbrylonych gleb i intensywne rozdrabnianie resztek pożniwnych. Wał doskonale radzi sobie z wysokim międzyplonem i ścierniskiem. Ponadto zastosowanie wału nożowego pozwala zmniejszyć liczbę przejazdów roboczych.


PodsumowanieWybór odpowiedniego wału doprawiającego do maszyny uprawowej to niezwykle trudne zadanie stojące przed rolnikiem. Jest to decyzja, która może mieć znaczący wpływ na efektywność i skuteczność prac polowych. W zależności od specyfiki gleby, rodzaju uprawy oraz oczekiwanego efektu, rolnik musi podjąć decyzję, która przyniesie najlepsze rezultaty. Pierwszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę jest rodzaj gleby, na której prowadzone są prace. Ziemia może być lekka, ciężka, kamienista, gliniasta lub piaszczysta. Każdy rodzaj gleby wymaga innego podejścia, dlatego wybór wału doprawiającego powinien być dostosowany do jej właściwości. Na przykład, w przypadku ziemi gliniastej wał z ostrymi krawędziami może być skuteczny w rozdrabnianiu grudek, podczas gdy w przypadku gleby lekkiej, wał z szerokimi elementami może pomóc w jej zagęszczaniu. Kolejnym czynnikiem jest rodzaj uprawy, który jest wykonywany. Czy jest to siew, nawożenie czy wymieszanie resztek roślinnych - każde zadanie wymaga innego narzędzia doprawiającego. Na przykład, do siewu nasion wał o gładkiej powierzchni może zapewnić równomierne zagłębienie i odpowiednie ich przykrycie. Natomiast do wymieszania resztek roślinnych wał z ząbkami może być bardziej skuteczny w rozbiciu i rozłożeniu materiału organicznego. Dodatkowo, wał doprawiający może mieć wpływ na ochronę środowiska. Niektóre z tych narzędzi rolniczych mogą pomóc w zatrzymywaniu wody na powierzchni, co jest szczególnie istotne w obszarach narażonych na erozję gleby. Inne mogą wspomagać zachowanie wilgoci w ziemi, co jest korzystne w suchych regionach. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru rolnik powinien zebrać jak najwięcej informacji na temat różnych typów wałów dostępnych na rynku. Konsultacja z ekspertami, takimi jak przedstawiciele Rolmako lub doradcy ds. rolnictwa z pewnością będzie cennym źródłem wiedzy. Podsumowując, wybór wału doprawiającego do maszyny uprawowej jest ważnym i trudnym zadaniem, które stoi przed rolnikiem. Musi on uwzględnić takie czynniki jak rodzaj gleby, rodzaj uprawy i ochronę środowiska. Przemyślany wybór wału może przynieść znaczące korzyści w postaci lepszych rezultatów prac polowych, zwiększonej efektywności i ochrony ziemi. Jeśli pomimo tego, iż zapoznałeś się z naszymi informacjami dotyczącym doboru wału, nadal nie wiesz jaki wariant wybrać zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z naszymi doradcami w siedzibie głównej jak i w punktach dystrybucji produktów Rolmako. Nasi fachowcy z chęcią pomogą, podpowiedzą i zaprezentują korzyści i wady płynące z wyboru poszczególnych wałów.