Blog
Jak uprawiać glebę, aby zapobiec skutkom suszy?Na zdolność gleby do zatrzymywania wody wpływa jej struktura, skład mechaniczny, zawartość materii organicznej, a także grubość i kolejność występowania poszczególnych warstw w profilu glebowym. Ilość wody, która gromadzi się w ziemi z opadów atmosferycznych i którą mogą wykorzystać rośliny w okresie wegetacji zależy od wolnych przestrzeni znajdujących się w profilu glebowym. Uprawa gleby podczas suszy wymaga specjalnej uwagi, ponieważ odpowiednie praktyki mogą pomóc w zachowaniu wilgoci w ziemi i minimalizacji szkód spowodowanych brakiem wody. Susza jest szczególnie groźna na glebach lekkich, gdzie woda po deszczach szybko przesiąka przy utrudnionym podsiąku z głębszych warstw. Z kolei ziemie ciężkie ulegają charakterystycznym spękaniom, które dodatkowo przesuszają glebę i uszkadzają korzenie. Rolmako posiada cały szereg maszyn do bezorkowej oraz ultra-płytkiej uprawy, które przygotowują ziemie pod przyszłe siewy minimalizując skutki długotrwałej suszy poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów wodnych.
W warunkach suszy na polu ważne jest dostosowanie maszyn uprawowych do specyficznych potrzeb i wyzwań związanych z brakiem dostępu do wystarczającej ilości wody. Oto kilka maszyn uprawowych, które można rozważyć w takich warunkach:
Maszyny do międzyplonów: uprawa międzyplonów, takich jak koniczyna lub lucerna może pomóc w utrzymaniu wilgotności gleby, zapobieganiu erozji i dostarczaniu dodatkowego źródła pokarmu dla zwierząt hodowlanych.

Techniki agrotechniczne: oprócz maszyn ważne jest stosowanie odpowiednich praktyk agrotechnicznych takich jak agrotechnika bezorkowa i ultra-płytka uprawa, która pomaga w zachowaniu wilgoci w glebie, oraz unikanie pracy na polu w godzinach największego nasłonecznienia, aby zmniejszyć odparowywanie.

Pamiętaj, że skuteczne zarządzanie suszą na polu wymaga podejścia, które uwzględnia zarówno technologie, jak i praktyki rolnicze. Ważne jest również monitorowanie warunków pogodowych i dostosowywanie działań w odpowiedzi na zmiany w poziomie opadów i wilgotności gleby.Maszyny uprawowe najbardziej przydatne podczas suszyW warunkach suszy na polu skutecznym podejściem do uprawy roślin może być wykorzystanie maszyn i technologii mających na celu minimalizowanie strat wodnych i zwiększenie efektywności nawadniania. Oto kilka maszyn uprawowych, które mogą być użyteczne w takich warunkach:
- Chwastownik/Aktywator ActiVAgro
- Brona rotacyjna MATRIX
- Brona SpeedCutter do ultra płytkiej uprawy
- Ciężka brona ścierniskowa U671
- Kombinacja kultywatora z broną mulczującą ComboTill
- Brona mulczująca SpringExpert
- Wielofunkcyjny kultywator uprawowy U436
- Pług dłutowy U624
- Wał doprawiający glebę Cambridge/ORION.

Zastosowanie w/w maszyn uprawowych Rolmako zachowuje dobrą strukturę glebową i zmniejsza erozję. Te techniki pomagają w maksymalnym zatrzymywaniu wilgoci w ziemi. Wykonuj prace polowe na minimalnej głębokości, aby nie zakłócać warstw glebowych, które jeszcze przechowują wilgoć. Zminimalizuj prace polowe i zachowuj resztki roślin, aby chronić ziemię przed erozją. Rozważ zakrycie gleby słomą lub innymi materiałami, aby ograniczyć odparowywanie wody. Głęboka orka może zwiększyć odparowywanie wody z głębszych warstw ziemi.Wskazówki dotyczące uprawy gleby w warunkach suszyUprawa gleby podczas suszy jest wyjątkowo trudna, ponieważ zwiększa ryzyko utraty wilgoci glebowej i może prowadzić do pogorszenia stanu ziemi. Jednak istnieją pewne praktyki, które można stosować, aby minimalizować negatywne skutki uprawy w warunkach suszy.

Optymalizacja terminu prac polowych: stosuj uprawę wtedy, gdy gleba jest wilgotna, na przykład po opadach deszczu. Unikaj prac w czasie upałów i suszy, aby zminimalizować straty wodne.

Przerwij parowanie wody możliwie szybko: po zbiorze upraw powinno się wykonać szybką uprawę zaraz za kombajnem zbożowym w celu przerwania parowania, głębokość 2-3 cm będzie tutaj wystarczająca. Dodatkowo wzbudzone zostaną samosiewy i chwasty, które należy zniszczyć następnym przejazdem.

Minimalna uprawa: unikaj głębokiej uprawy gleby. Wybieraj praktyki, które zakłócają strukturę ziemi jak najmniej, takie jak uprawa konserwująca czy rolnictwo bezorkowe. Dzięki temu można zachować wilgoć w glebie. Brona SpeedCutter oraz kultywator do bezorkowej uprawy gleby U436 oraz cały szereg maszyn Rolmako wpisujących się w minimalną uprawę będą dobrym wyborem.

Zachowaj ściółkę: utrzymuj ściółkę na powierzchni gleby, która może pomóc w zachowaniu wilgoci ograniczając parowanie.

Wybieraj rośliny odporne na suszę: jeśli możliwe uprawiaj rośliny bardziej odporne na niski poziom wilgotności gleby.

Zoptymalizuj nawadnianie: jeśli masz dostęp do systemu nawadniającego uzupełniaj niedobory wody glebę wczesnym rankiem lub późnym wieczorem kiedy słońce jest nisko.

Zoptymalizuj gospodarkę wodną: buduj rowy, które mogą pomóc w gromadzeniu wody deszczowej i prowadzeniu jej do roślin.

Używaj poprawek glebowych: kompost, obornik i inne organiczne poprawki glebowe mogą pomóc w zwiększeniu zdolności gleby do zatrzymywania wody.

Rotacja plonów: praktykuj rotację plonów, aby unikać ciągłego uprawiania tych samych roślin. To może pomóc w utrzymaniu zdrowej struktury gleby i zmniejszeniu ryzyka erozji.

Monitoruj wilgotność gleby: regularnie sprawdzaj wilgotność gleby, aby wiedzieć kiedy i ile wody dostarczyć roślinom.

Zwalczaj chwasty: chwasty konkurują z uprawami o dostęp do wody. Regularne ich usuwanie pomoże zapewnić, że woda w glebie jest wykorzystywana przez uprawy, a nie przez chwasty. Maszyny Rolmako zwłaszcza chwastownik ActiVAgro, brona mulczowa SpringExpert oraz wały nożowe ProCut i TurboCut bardzo dobrze poradzą sobie z tym zadaniem

Zachowaj równowagę: zbyt mała ilość wody może zaszkodzić roślinom, ale zbyt duża ilość wody w glebie podczas suszy może prowadzić do strat wody przez głębsze parowanie.

Zachowanie cierpliwości: w warunkach suszy może być konieczne wstrzymanie się od prac polowych i czekanie na bardziej korzystne warunki pogodowe, aby uniknąć pogorszenia stanu gleby.Gleby lepiej zaopatrujące rośliny w wodęPamiętaj, że w warunkach suszy ważne jest zachowanie ostrożności i dbałość o ochronę zasobów wodnych oraz jakość gleby stosując odpowiednie techniki upraw z użyciem właściwych maszyn rolniczych. Nieodpowiednie praktyki rolnicze w czasie suszy mogą prowadzić do długotrwałych negatywnych skutków dla upraw i środowiska. Niedobór opadów przy wysokich temperaturach i nasłonecznieniu prowadzi do deficytu wody, co skutkuje zahamowaniem wzrostu, spadkiem plonu i jego jakości.

Gleby żyzne lepiej zaopatrują rośliny w wodę z uwagi na:
- wysoką zawartość próchnicy,
- gruzełkowatą strukturę,
- optymalny odczyn i zasobność w składniki pokarmowe.

Związki próchniczne i odpowiedni odczyn kształtują pożądaną strukturę gruzełkowatą gleb mineralnych, dzięki czemu optymalizują ich stosunki powietrzno-wodne. Gromadzą bowiem 3-5 krotnie więcej wody dostępnej dla roślin, niż same ważą.Techniki uprawy na lata z niedoborem wodyPodczas suszy należy ograniczyć liczbę zabiegów uprawowych głębiej wykonywanych do niezbędnego minimum. Każda głębsza uprawa, zwłaszcza orka przerywa wprawdzie podsiąk wody, ale jednocześnie przesusza wyorane skiby. Przy uprawie roślin w szerokich rzędach uprawki międzyrzędowe należy prowadzić w miarę płytko, by wzruszona wierzchnia warstwa gleby stanowiła skuteczną izolację przed stratami wody z głębszych warstw. Po zbiorach roślin wskazane jest w miarę szybkie wykonanie płytkiego zabiegu, by wymieszać pocięte resztki z wierzchnią warstwą gleby, ułatwić kiełkowanie chwastów i samosiewów oraz przerwać podsiąk i parowanie wody z głębszych warstw. Przed siewem nasion należy spulchnić ziemię jedynie na głębokość ich siewu, by umieścić je na wilgotnym podłożu, ułatwiającym podsiąk wody i kiełkowanie. Przed wysadzeniem rozsady glebę należy spulchnić nieco głębiej, by ułatwić jej sadzenie i przyjęcie. Rolmako posiada cały szereg maszyn przedsiewnych pozwalających zachować optymalną strukturę gleby przed siewem. Na szczególną uwagę zasługuje kompaktowy agregat uprawowy U684, półzawieszany kultywator przedsiewny VibroStar U445 oraz kombinacja kultywatora z broną mulczującą ComboTill. Staraj się zatrzymać wodę w glebie zabiegami uprawowymi. W okresie z nadmiarem opadów, należy głębiej wzruszyć i spulchnić ziemię w celu jej napowietrzenia i pozbycia się nadmiaru wody wykonując ten zabieg przy optymalnej wilgotności gleby. Należy pamiętać, iż po okresie nadmiaru wody przyjdzie okres jej deficytu. Nie można więc bezproduktywnie jej tracić. Gleba traci mniej wody w wyniku tzw. konserwującej uprawy. Polega ona na utrzymywaniu jej powierzchni pod różnego rodzaju okrywami roślinnymi tworzonymi przez międzyplony lub resztki pożniwne wymieszane (lub nie) z wierzchnią warstwą gleby, bez jej odwracania pługiem, który jest zastąpiony narzędziami spulchniającymi typu wielofunkcyjny kultywator uprawowy U436, ciężka brona ścierniskowa U671 lub pług dłutowy z zębem Ripper U624. Dzięki temu wzrasta w glebie zwłaszcza w jej wierzchniej warstwie zawartość materii organicznej, w tym próchnicy, a w efekcie jej żyzność i możliwość magazynowania wody. Mniejsze są przy tym jej straty oraz ograniczona erozja wodna i wietrzna.PodsumowaniePodczas suszy w uprawie gleby najlepiej sprawdzają się maszyny uprawowe z dużym naciskiem elementów roboczych do podłoża oraz agresywnie działającymi wałami doprawiającymi. Duża waga urządzeń uprawowych Rolmako przekłada się na lepszy efekt pracy, w których lżejsze narzędzia rolnicze pracują słabo lub ich praca jest utrudniona. Większa waga maszyn uprawowych to nie tylko wydajniejsza i łatwiejsza praca. Dodatkowe kilogramy przekładają się na większą wytrzymałość konstrukcji nośnej agregatów Rolmako. Pamiętaj, że podczas suszy kluczową kwestią jest zachowanie jak największej ilości wody w glebie i zapewnienie jej roślinom w najbardziej efektywny sposób. Uprawy mogą wymagać większej uwagi i troski w tych trudnych warunkach, ale odpowiednie praktyki bezorkowe i ultra-płytka uprawa mogą pomóc w minimalizacji szkód.


Artykuły powiązane


Polecane artykuły